Miffa: Ingrid van der Winden

Miffa: Ingrid van der Winden

Miffa: praktijk voor Remedial Teaching

Met een glimlach legt Ingrid van der Winden uit wat de naam ‘Miffa’ betekent: Het is de Latijnse naam voor Nijntje. Een voor kinderen aantrekkelijk beeld, eenvoudig en krachtig.

Remedial Teaching

Ingrid begon haar levenswerk als groepsleerkracht op een basisschool. Ze kreeg de kans om een studie Remedial Teaching (gespecialiseerde leerhulp) te doen en greep die kans met beide handen aan.

In de schoolomgeving heeft ze veel kinderen met bijvoorbeeld dyslexie kunnen helpen. Daarnaast begon ze 12 jaar geleden op woensdag- en vrijdagmiddag, na schooltijd nog meer kinderen te begeleiden. Miffa werd een feit.

Steuntje in de rug

In 2007 legde ze haar werk voor de klas neer en kon ze zich geheel wijden aan de praktijk. Er was en is veel vraag naar goede begeleiding van kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben.  Inmiddels is de praktijk gegroeid: Ingrid heeft momenteel twee collega’s in dienst.

Kijken naar het kind

In de praktijk kijkt Ingrid steeds naar de best passende manier van helpen bij de specifieke problemen van het kind. Zij en haar collega’s putten daarbij uit verschillende methodieken. Door haar ervaring met kinderen en methodieken, heeft Ingrid haar eigen visie ontwikkeld. Ze heeft het voornemen om in de toekomst vanuit die visie een eigen methodiek te ontwikkelen en te beschrijven.

Individuele benadering

” Het is enorm belangrijk om ieder kind individueel te benaderen” , aldus Ingrid. En juist de diversiteit van kinderen spreekt haar aan.  ” In Remedial Teaching draait het om maatwerk”  De wens om ieder kind zo goed mogelijk vooruit te helpen, inspireert haar om steeds te zoeken naar de best mogelijke manier van begeleiden.  Ingrid: “Je moet kijken naar wat een kind kan en er uit halen wat er in zit”.

Docent

Buiten de praktijk voor Remedial Teaching om is Ingrid ook rekendocent in het voortgezet onderwijs.  Tevens is ze gek op wiskunde. Wie weet in de toekomst docent Wiskunde?

Wil je graag meer weten over het werk van Ingrid en haar collega’s: Miffa, praktijk voor remedial teaching.

Een reactie plaatsen