Effectief netwerken is vaker thuisblijven

Wie tegenwoordig één van de vele vakbladen openslaat, loopt een grote kans een artikel over netwerken te vinden.  Google op het internet naar het woord ‘netwerken’ en je krijgt meer dan 4 miljoen verwijzingen. In het bedrijfsleven wordt een groot netwerk  als een belangrijke succesfactor gezien. Minder aandacht lijkt er te bestaan voor de nadelen van netwerken.

Een veel gebruikt gezegde wanneer we praten over ondernemersnetwerken is: “Wie je kent is belangrijker dan wat je weet”. Om een bedrijf te starten en de groei daarvan veilig te stellen,  maak je als ondernemer gebruik van je relaties. Je relaties zijn personen, bedrijven en/of instanties die je kent. Een breed scala aan netwerkrelaties, die zowel informeel (van familie tot sportvereniging) als formeel (van bank, concurrent tot klant) van aard zijn.

Om het feitelijke belang van netwerken te toetsen, heeft Martijn Roes een onderzoek verricht onder ondernemers in de regio Arnhem en Nijmegen.

Er is geen relatie tussen de omvang van het netwerk en de prestaties van het bedrijf

Uit het onderzoek bleek dat een groot netwerk niet altijd iets zegt over de prestaties van een bedrijf. Daarnaast was het opvallend dat veel ondernemers de neiging hebben om dezelfde netwerkbijeenkomsten te bezoeken. Zelfs wanneer men de conclusie trekt dat deze bijeenkomsten vaak weinig opleveren.

Kwaliteit belangrijker dan kwantiteit

Dat een groot aantal relaties niet meteen iets zegt over de kwaliteit van een netwerk, sluit aan bij de trend die te zien is bij online netwerken. Wie kent het niet, de vele uitnodigingen per mail vanuit sociale netwerksites als LinkedIn, Plaxo, Facebook, etc. Wie accepteer je wel en wie niet? In een korte tijd kun je een groot netwerk opbouwen, maar wat haal je vervolgens uit dit netwerk?

De vraag is of je wederzijds op korte of middellange termijn iets voor elkaar kunt betekenen. Zowel bij fysieke als sociale netwerken blijkt een investering in een beperkt aantal relaties vaak meer op te leveren, dan het nastreven van een zo groot mogelijk netwerk.

Investering in een beperkt aantal relaties levert meer op, dan het nastreven van een zo groot mogelijk netwerk.

Selectief netwerken

Dat netwerken ook om keuzes maken vraagt, sluit aan bij het woord ‘ontvrienden’ . Ontvrienden, het schrappen van relaties uit vriendenlijsten op websites. Succesvolle ondernemers zijn selectief in de netwerkbijeenkomsten die zij bezoeken.

Het is als ondernemer  niet  nodig om alle mogelijke netwerkbijeenkomsten te bezoeken om jezelf zichtbaar te maken. Selectief netwerken is mogelijk door je te verdiepen in de online netwerkmogelijkheden en kritisch de toegevoegde waarde van netwerkbijeenkomsten vast te stellen.

Effectief netwerken maakt het daardoor mogelijk vaker thuis te blijven.

Meer weten over Ondernemers & kennisnetwerk Hanzegilde? Klik hier

Plaats een reactie