Ondernemershuis Hanzegilde: waar komt de naam vandaan?

Het Ondernemershuis Hanzegilde is al geruime tijd een bekend begrip in Doesburg en omstreken. Toch weet niet iedereen waar de naam vandaan komt. In deze blog een uitleg waar de naam vandaan komt, en waarom deze zo goed bij het Ondernemershuis past.

Ondernemershuis Hanzegilde bestaat uit een drietal woorden: ‘ondernemershuis’; ‘Hanze’ en ‘Gilde’.

Ondernemershuis

Ondernemershuis spreekt een beetje voor zich. We zijn een huis vol ondernemers en ondernemende mensen. We zijn daarnaast ook een inloophuis voor ondernemers met vragen, en ondernemers die eens willen sparren met andere ondernemers. Ondernemers zijn volgens onze definitie mensen die een eigen bedrijf hebben in welke vorm dan ook, of graag zouden willen.

Voor hen bieden we een plek waar zij welkom zijn om te werken, klanten te ontvangen, trainingen en workshops te geven, te vergaderen, te sparren, advies te vragen of advies te geven.

Hanze

‘Hanze’ betekent van oorsprong groep, gezelschap of gemeenschap. Dat past natuurlijk precies bij wie we zijn: we zijn een groep ondernemers en vormen een gemeenschap.

In de late middeleeuwen was de ‘Hanze’ of het “Hanze verbond” een samenwerkingsverband van handelaren en steden. Door samen te werken probeerden ze de handel te beschermen en uit te breiden. Precies ook waar we als ondernemershuis Hanzegilde voor staan: samenwerken en door deze samenwerking de eigen bedrijven van ‘onze’ ondernemers versterken en winstgevender maken. Net als de oorspronkelijke “Hanze’ is het ontstaan van het Ondernemershuis Hanzegilde een geleidelijk proces: steeds meer ondernemers in en om Doesburg heen weten de weg naar ons te vinden. Sommigen komen bij ons Ondernemershuis werken, anderen kiezen ervoor om zich op andere wijze aan ons te verbinden. Bijvoorbeeld door regelmatig te komen lunchen, workshops en thema-avonden te bezoeken of aan te bieden, of door actief te participeren in onze online community op LinkedIn.

Daarnaast is Doesburg, de vestigingsplaats van Ondernemershuis Hanzegilde, natuurlijk van oorsprong een Hanzestad.

Gilde

Eveneens in de middeleeuwen waren er gildes. Een gilde is een soort beroepsvereniging, waarin mensen met hetzelfde beroep kennis en ervaring deelden. Binnen het ondernemershuis zijn we allen ondernemer, en nemen van daaruit deel aan het ‘ondernemersgilde’ binnen het Ondernemershuis Hanzegilde. Naast ondernemer zijn we ook expert in het vakgebied waarin we ondernemen. We zeggen wel eens gekscherend: ‘we hebben alle beroepsgroepen in huis, van Archeoloog tot Zangeres, en alles ertussen in.’

Binnen het ondernemershuis Hanzegilde geloven we dat iedereen ergens goed in is, dus te zien is als gildemeester, en iets te leren heeft, oftewel ‘gezel’ is. Als gezel heb je iets te leren van de aanwezige meesters. En andersom als meester heb je iets te bieden aan de aanwezige gezellen.

Geschiedenis van het Hanzegilde

Net als de vroegere ‘Hanze’ is het Ondernemershuis Hanzegilde geleidelijk ontstaan.

In 2011 kwamen Harko Sterk en Marcel Opgenoort op het idee een flexwerkkantoor te realiseren in Doesburg. Zij verbouwden het oude bankkantoor aan de Koepoortstraat, en doopte dit het Hanzehuys. Al snel ontstond er een levendige gemeenschap van ondernemers die zowel flexibel als vast in de kantoortjes op de eerste verdieping aan het werk waren. Helaas is het Hanzehuys door omstandigheden ter ziele gegaan. De gemeenschap bleef echter overeind, en heeft een vereniging gevormd om elkaar zo op structurele basis te kunnen blijven treffen en te ondersteunen. Deze vereniging Hanzegilde was gezeteld op de zolder van Gasthuis Du Soleil.

In 2013 verhuisde zij naar het oude ABN Amro pand aan de Kerkstraat in Doesburg. Daar groeide de vereniging Hanzegilde, uit tot Ondernemershuis Hanzegilde. In 2018 verhuisde het Ondernemershuis Hanzegilde naar de Ooipoortstraat 48, waar zij verder ging als sociale onderneming vallend onder Kleynenborgh. De vereniging werd opgeheven, en Ondernemershuis Hanzegilde nam alle activiteiten over.

Wil jij ook deel uit maken van de levendige gemeenschap van het Ondernemershuis Doesburg? Je bent van harte welkom!

Plaats een reactie