De Zakelijke Voordelen van Stagiaires voor Zzp’ers

Het aannemen van stagiaires heeft diverse voordelen voor zzp’ers. Van extra handen tot nieuwe perspectieven, stagiaires brengen frisse energie en vaardigheden in jouw bedrijf. In deze blog gaan we in op hoe het slim inzetten van stagiaires niet alleen de efficiëntie van jouw onderneming verhoogt, maar ook waardevolle leermogelijkheden biedt aan opkomende professionals. Maak van het aannemen van stagiaires een win-win voor jouw bedrijf en de talenten van morgen.

Niet alleen grotere bedrijven kunnen stagiaires aannemen. Ook zzp’ers mogen stageplaatsen aanbieden aan zowel middelbare scholieren, mbo’ers, hbo’ers, wo’ers, als aan volwassenen die kennis willen maken met, of ervaring willen opdoen in, een nieuw werkveld. Het voordeel voor scholieren en studenten om stage te lopen bij een zzp’er is dat zij naast praktische beroepsvaardigheden ook kennis maken met ondernemen.

Wat is een stagiair?

Stagiairs zijn werknemers die in een bedrijf werken door stage te lopen. Zij doen dit over het algemeen als (verplicht) onderdeel van hun opleiding. Het kan echter ook zijn dat iemand stage wil lopen uit interesse en persoonlijke keuze. De duur van een stage kan variëren van enkele dagen tot wel een jaar. Stagiaires verrichten werk wat verband houdt met de opleiding of de loopbaan van de stagiair. Tijdens een stage krijgt de stagiaire de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Verschillende soorten stages

Er bestaan verschillende soorten stages, met elk zijn eigen doel en opzet.

Introductiestage

Introductiestages, ook wel snuffelstage genoemd, vinden plaats tijdens het eerste jaar van de opleiding. Ze bieden studenten de kans meer zicht te krijgen op het toekomstige werkveld. In de stage ligt de nadruk op rondkijken en ontdekken. Er worden nog geen volwaardige taken en opdrachten uitgevoerd.

Meewerkstage

Bij een meewerkstage participeert de stagiair(e) in de werkzaamheden en voert volwaardige taken en opdrachten uit. De tijdens de opleiding opgedane kennis wordt in de praktijk gebracht. Meestal vinden meewerkstages in het tweede of derde leerjaar plaats.

Maatschappelijke stage

Sinds enkele jaren is het voor middelbare scholieren verplicht om 30 uur stage te lopen van sociaal-maatschappelijk nut. Het is in feite vrijwilligerswerk. Mogelijk verricht je als zzp’er ook vrijwilligerswerk, of heb je opdrachten waarbij aanvullende vrijwillige taken van sociaal-maatschappelijk nut uitgevoerd kunnen worden.

Onderzoeksstage

Tijdens een onderzoeksstage doet de stagiair onderzoek naar een specifiek vraagstuk. Deze kan praktijk gerelateerd zijn, of meer vanuit de theorie gevormd. De onderzoeksstage maakt meestal deel uit van het laatste studiejaar. Tijdens de onderzoeksstage verzamelt de stagiair relevante informatie om antwoord te geven op de gestelde vraag. Hiervan doet de stagiair vervolgens verslag, of maakt een beroepsproduct.

Werkstage

Werkstages zijn stages buiten een opleiding om. Dit soort stages geven de stagiair de kans werkervaring op te doen en vaardigheden verder aan te scherpen. Hierdoor wordt de stagiair meer gekwalificeerd.

Welke eisen worden gesteld aan een stage?

Om een stagiair de kans te geven waardevolle werkervaring op te doen, moet een stage aan een aantal kenmerken voldoen:

  • De stage biedt een duidelijke functie- of projectomschrijving.
  • De stage biedt de stagiair meer inzicht in de onderneming en bedrijfscultuur.
  • Als bedrijf help je de stagiair bij het ontwikkelen en bereiken van de beoogde leerdoelen.
  • De manager (of stagebegeleider) geeft regelmatig feedback aan de stagiair.

Waarom zou ik stagiaires aannemen?

Er zijn meerdere redenen om een stagiaire aan te nemen. Zo brengt een stagiair vaak nieuwe inzichten en ideeën mee, die inspirerend zijn voor jezelf en de ontwikkeling van je bedrijf. Stagiaires hebben vaak een frisse andere kijk op het werk, waardoor ook zelf weer komt tot nieuwe inzichten. En omdat stagiaires de nieuwste kennis meenemen, blijft jouw kennis ook up-to-date.

Ten tweede kan een goede stagiaire taken overnemen waar je zelf niet aan toekomt. Ideaal, wanneer het werk zich opstapelt. Tegelijkertijd krijg je zo zicht op hoe het is om iemand ‘in dienst’ te hebben, en of je voldoende werk hebt hiervoor. Daarnaast zijn stagiaires in te zetten op (specialistische) taken waar je zelf niet zo snel aan toekomt. Denk bijvoorbeeld aan een klanttevredenheidsonderzoek, automatisering van onderdelen van je bedrijf of een marketingplan. Je kan, tijdens de stageperiode, ook gelijk toetsen of de stagiaire bij je bedrijf zou passen als medewerker.

Een derde reden is dat je bijdraagt aan de professionalisering van je vak door het overdragen van je kennis aan de nieuwe generatie.

Tot slot zijn er nog enkele aanvullende voordelen, zoals dat de kosten van een stagiaire lager zijn dan een medewerker; het hebben van een stagiaire straalt deskundigheid en vakbekwaamheid uit, wat gewaardeerd wordt door je klanten. Ook draagt het positief bij aan het imago van je bedrijf.

Aandachtspunten

Om voor de stagiaire en jezelf het maximale uit de stageperiode te halen is het essentieel dat je bereid bent er tijd in te investeren. Zeker de eerste paar weken ben je tijd kwijt met het inwerken, maar ook tijdens de rest van de stageperiode is tijd vrij maken voor begeleiding nodig. Hou er rekening mee dat de stagiaire nog veel te leren heeft.

Selecteer je stagiaire zorgvuldig. Zorg dat je voldoende kennis en vaardigheden in huis hebt om de stagiair optimaal te begeleiden. Neem geen stagiair aan om een taak uit te voeren waar je zelf helemaal geen kennis van hebt.

Zorg dat je voldoende taken hebt voor de stagiaire om uit te voeren. Deze taken dienen voldoende uitdagend te zijn, en passend bij de opleiding van de stagiair. Ook zijn goede arbeidsomstandigheden belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan een goede en veilige werkplek, werktijden en voldoende rustpauzes.
Kijk ook goed naar je verzekeringen. Zo ben je als stagebegeleider verantwoordelijk als een stagiair schade veroorzaakt. Zorg dus voor een goede, passende aansprakelijkheidsverzekering.

Hoe kom ik aan een stagiaires?

Afhankelijk van het type stagiaire wat je wilt gaan begeleiden, zijn er verschillende eisen en manieren om een geschikte stagiaire te vinden. Als je ervoor kiest om een stage aan te bieden aan mbo-studenten, dan moet je eerst een erkend leerbedrijf worden. Als leerwerkbedrijf heb je officieel vastgelegd dat je bereid bent tijd, ruimte en middelen vrij te maken om (een gedeelte van) de beroepspraktijkvorming van een opleiding te verzorgen. Dit wordt vastgelegd in een praktijkovereenkomst. Je treedt op als leermeester (praktijkopleider) en geeft je vakkennis door aan jongeren. Tegelijkertijd word je uitgedaagd je eigen kennis en vaardigheden te ontwikkelen door de vragen die de stagiaire stelt, of de werkwijzen die aangeleerd zijn op de onderwijsinstelling. Voor andere opleidingsniveaus of een werkstage hoef je geen erkend leerbedrijf te zijn.

Om een stagiair te vinden of stageplaats aan te bieden, kun je online terecht bij bijv. de Stagemarkt van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) of de Startersbeurs Nederland. Daarnaast kun je de stageplek natuurlijk op verschillende vacaturesites aanbieden of contact opnemen met opleidingen die passen bij het vakgebied van de stage. Ook kun je natuurlijk via social media aangeven dat je een interessante stage in de aanbieding hebt. Wil je gerichter zoeken, benader dan een regionale school of onderwijsinstelling met opleidingen die zijn toegesneden op jouw specifieke branche.

Wil je een stageplaats aanbieden? Gebruik dan de checklist Een stagiair aannemen.

Belangrijkste conclusies

  • Ook zzp’ers kunnen stagiaires aannemen.
  • Neem alleen een stagiair aan als je hem of haar zinvolle taken kunt geven en de tijd hebt om de stagiair te begeleiden.
  • Een stagiair biedt je een kosteneffectieve manier om te bepalen of je als bedrijf wervingsbehoeften
  • Hoewel een stagevergoeding niet verplicht is, is het wel een goed idee om dit wel te bieden.

Bij het Ondernemershuis Hanzegilde werken diverse zzp’ers die werken met stagiaires. Wil je eens horen hoe het hen bevalt? Neem dan contact op. Het Ondernemershuis Hanzegilde biedt zowel aan zzp’ers, zelfstandig professionals, als ook aan hun stagiair werkplekken. Neem contact op als je hier meer informatie over wilt.