Zzp’ers in armoede

De energiecrisis en inflatie raakt iedereen, ook de zzp’ers in Nederland. Inmiddels heeft 14% van de zzp’ers al te maken met opdrachtgevers die de rekeningen niet (meer) betalen, en de kans is groot dat dit aantal alleen maar oploopt. Hierdoor zullen steeds meer zzp’ers te maken krijgen met armoede. We spreken van armoede als iemand niet de financiële, sociale en culturele middelen heeft om op minimaal niveau mee te doen aan de maatschappij.

Schamen voor armoede

Uit onderzoek van Plantinga blijkt dat mensen in armoede zich schamen voor hun financiële situatie. Dit heeft, aldus Plantinga, tot gevolg dat zij zich terugtrekken uit het sociale leven. Hierdoor ervaren zij eenzaamheid, en krijgen ze minder hulp en ondersteuning. Dit leidt, zeker voor zzp’ers die het vaak moeten hebben van hun netwerk voor nieuwe opdrachten, tot een nog slechtere financiële situatie.
Daarnaast zijn mensen met geldgebrek gevoeliger voor statusverhogende aankopen. Anders gezegd: ze denken minder dan gemiddeld na over een uitgave, waardoor er minder financiële ruimte is voor noodzakelijke uitgaven en investeringen.

Steun voor zzp’ers in financiële problemen

De eerste stap om uit armoede en schulden te raken is de situatie onder ogen zien. Denk hierbij niet dat je de enige bent. Volgens het armoederapport van het SCP/CBS is de armoede een hardnekkig probleem: Zelfs toen het goed ging met de economie (hoogconjunctuur: 2017)  waren er nog steeds ongeveer 1 miljoen mensen in armoede.

Ondernemer de heer Mulder, kwam jaren terug in de schulden terecht waarna een langdurig traject van schuldhulpverlening volgde. ‘Ik veranderde van een krachtig ondernemer in iemand zonder eigenwaarde of zelfvertrouwen.

Ben je zzp’er, heb je lage inkomsten, schulden of wanbetalers als opdrachtgever en wil je hier een keer over sparren? Je bent van harte welkom bij het ondernemershuis Hanzegilde. We hebben geen kant en klaar oplossingen, maar altijd een luisterend oor.

Plaats een reactie