Taboe: eenzaamheid onder freelancers

Eenzaamheid

Eigen baas zijn wordt gezien als een van de grootste voordelen van freelancer zijn. Zelf bepalen wanneer je werkt, welk werk je doet en hoe je het doet. Naast voordelen heeft het freelancen ook enkele nadelen. Een van de nadelen is eenzaamheid: niemand met wie je werkgerelateerde uitdagingen kunt bespreken, die je successen met je viert en begrijpt waar je mee …

lees meer

Online presenteren

online meeting

Ondanks dat we inmiddels weer op kantoor mogen werken, en bij klanten langs kunnen gaan, zullen we, om vele redenen, nog regelmatig in online meetings zitten. Vandaar wellicht de vraag van een ondernemer bij de blog over pitchen. In 2020 werd het nog geaccepteerd dat je niet helemaal wist hoe je jezelf online moest presenteren. De ander wist dit immers …

lees meer

De regio waar je woont is van invloed op je succes als freelancer

werkloos

Als freelancer doe je er natuurlijk alles aan om aantrekkelijk te zijn voor je opdrachtgever. Immers, als je de juiste opleiding, training en/of certificaat hebt èn dankzij je netwerk op het juiste moment op de juiste plek bent, dan is de kans groot dat je de opdracht krijgt (Ruiner & Liebhart, 2018). Toch blijkt de kans dat je een opdracht …

lees meer

Werken aan de keukentafel

Keukentafel

In tijden van corona (persoonlijke en maatschappelijke tijden) is het werken van deze ZZP-er wel een tikkeltje aangepast. Van de vaste, bijna dagelijkse gang naar mijn werkplek in het Ondernemershuis Hanzegilde ging het via een vakantie (begin maart 2020) naar een intensieve tijd op de IC; vandaar gelukkig naar een verpleegafdeling en binnen redelijk korte tijd ook naar huis! Tegen …

lees meer

Pensioenopbouw voor freelancers

pensioen

Freelancers vormen een heterogene groep. De ene freelancer begint voor zichzelf vanuit de wens tot meer vrijheid en flexibiliteit, de andere wordt freelancer omdat er geen baan te vinden is en er gelukkig wel (kortdurende) opdrachten zijn. Naast verschil in startmotieven zijn er nog meer verschillen, denk aan aantal opdrachtgevers, autonomie, aantal beschikbare opdrachten, opleidingsniveau, etc. Zelf regelen Als freelancer …

lees meer

De Pitch: je kan niet zonder……. of toch wel?

Iedere freelancer kent het wel, de elevator pitch: een korte presentatie over jezelf waarin je in maximaal 60 seconden over jouw toegevoegde waarde vertelt. Tegelijkertijd hoor je als freelancer dat het belangrijk is om ècht te luisteren naar je klant. Waar je mee begint hangt af van de situatie. Als jij als eerste een vraag stelt, dan ligt luisteren naar …

lees meer

Netwerken: contacten onderhouden en hernieuwen

Contact

Bij het woord ‘netwerken’ denken we vaak aan het leggen van nieuwe contacten. Vaak wordt vergeten dat netwerken niet alleen gaat over het leggen van nieuwe contacten, maar ook het onderhouden van bestaande contacten. Juist uit warme, bestaande contacten, komen vaak nieuwe ideeën en nieuwe opdrachten. Het hernieuwen van oude contacten Loop eens door je LinkedIn relaties, bekijk oude adresboekjes …

lees meer

Online werkplatform

platform

Een online werkplatform is een website of app die bemiddeld tussen kopers (opdrachtgevers) en aanbieders (freelancers) van op afstand leverbaar kenniswerk (Dunn et al., 2020). Online werkplatformen kunnen verdeeld worden in freelance-platformen, waar sprake is van een uurloon en micro-werkplatformen, waar sprake is van stukbetaling. In beide gevallen wordt het werk op afstand uitgevoerd en digitaal aangeleverd. Opdrachtgever en opdrachtnemer …

lees meer

Vrouwelijke freelancers verdienen minder

geld

Hoewel het aantal freelancers in Nederland blijft groeien, stijgt het aantal vrouwelijke freelancers minder hard. Van de vrouwelijke freelancers kunnen twee op de drie rondkomen van haar bedrijf. De derde is nog financieel afhankelijk van haar partner. Dat laatste is niet heel erg vreemd, want ook heden ten dage verdienen vrouwen, ook als ondernemer, nog steeds minder dan mannen. Dit …

lees meer

Ondernemershuis Hanzegilde: Meer dan een werkplek!

Ondanks dat de huidige technologie het mogelijk maakt om nagenoeg overal ter wereld te werken, zo lang je maar internet hebt, kiezen zelfstandig professionals er toch vaak voor om in een stedelijk gebied te werken (Florida, 2005). Op deze manier kunnen ze wederzijds kennis overdragen, samenwerken met anderen en hun netwerk verder uitbouwen (Akhavan et al., 2019; Spinuzzi, 2012). Dit …

lees meer