Kennis delen in een flexwerkplek

Actuele kennis is cruciaal om als freelancer aantrekkelijk te blijven voor opdrachtgevers (Rese et al., 2020). Opdrachtgevers zitten te springen om mensen die kennis bezitten die zij niet hebben en deze te gebruiken om te innoveren en zo duurzaam concurrentievoordeel te realiseren (Knapp, 2021).

Om je kennis als freelancer up to date te houden, zul je kennis moeten uitwisselen. Het kan hierbij gaan om beroepsgerelateerde kennis, kennis van de markt waarop jij of je opdrachtgevers actief zijn, of aanpalende markten die ook van invloed zijn. Kennis over opdrachtgevers, hun wensen en eisen, en kennis over concurrenten, nieuwe technologieën en andere maatschappelijke ontwikkelingen zijn allemaal onontbeerlijk om bestaande opdrachtgevers te behouden, en nieuwe te trekken.

Het uitwisselen van informatie met anderen, feedback vragen en geven, nieuwe ervaringen opdoen en weten hoe je nieuwe kennis bemachtigt is als freelancer dus essentieel.

Kennis delen gaat over zowel het ontvangen van kennis van anderen, als het geven van je eigen kennis aan anderen. Kennisdeling is hiermee te zien als een (in-)formele uitwisseling van informatie, expertise en ervaringen met andere freelancers, opdrachtgevers en leveranciers (Bouncken & Aslam, 2019). Door gezamenlijk kennis te delen helpen we elkaar met het ontwikkelen van nieuwe kennis, bijvoorbeeld door het combineren van kennis.

Delen van kennis is spannend

Kennisdelen kan ook spannend zijn. Immers, hoe weet je zeker dat de informatie die jij deelt, uiteindelijk de ander niet meer voordeel geeft dan jezelf? En hoe weet je zeker dat de informatie die je ontvangt betrouwbaar, van goede kwaliteit en relevant is? Vertrouwen in de ander is nodig om je kennis te willen delen, en de aangeboden kennis te accepteren.

Flexwerkplekken creëren een sfeer van vertrouwen en wederkerigheid

Vertrouwen in een ander krijg je als je meer weet van de ander. Als je de ander hebt leren kennen. Flexwerkplekken, ook wel coworkingspaces genoemd, bieden je een plek om andere freelancers goed te leren kennen, terwijl je tegelijkertijd aan het werk bent. Doordat je elkaar regelmatig tegenkomt in de koffiecorner, tijdens de lunch, of gewoon omdat je naast elkaar aan dezelfde tafel werkt, ontstaat interactie tussen jou en de andere freelancers.

Tegelijkertijd staan bij een goede flexwerkplek vertrouwen, wederkerigheid en samenwerking centraal, zodat er een sfeer ontstaat die onderlinge kennisdeling stimuleert. Doordat bij een flexwerkplek freelancers werken die allemaal andere opdrachtgevers hebben en andere specialisaties, zullen ze eerder bereid zijn kennis te delen. Je krijgt de kans om je kennis vanuit verschillende invalshoeken te verdiepen en verbreden.

Zelf ervaren hoe een flexwerkplek je kans biedt op nieuwe kennis?

Wil je ook een keer ervaren hoe het is om te werken op een flexwerkpek en kennis te delen en ontvangen van andere freelancers en professionals? Je bent van harte welkom om een keertje te komen ‘proefwerken’. Een ideale manier om laagdrempelig te ervaren welke voordelen flexwerken voor jou als freelancer of (zelfstandig) professional kan hebben.

 

Plaats een reactie