5 redenen om te kiezen voor een freelancer

Elke organisatie, groot of klein, heeft taken die uitgevoerd moeten worden. Dit kun je laten doen door mensen die je aanneemt in loondienst, door uitzendkrachten, of natuurlijk door freelancers.

Wanneer kies je voor iemand in loondienst, of juist een freelancer?

Bij regelmatig terugkerende taken ligt het voor de hand iemand in loondienst aan te nemen. Je wilt immers dat de taak elke keer uitgevoerd wordt, en dat dit goed gebeurd. Iemand in loondienst werk je in, en daarna wordt de taak goed uitgevoerd.

Dit is een van de redenen dat ze in de zorg en in het onderwijs oproepen tot het aannemen van ‘vaste krachten’. Elke dag moeten er immers ouderen en patiënten verzorgd worden, en vijf dagen in de week willen kinderen graag onderwijs. Het ligt voor de hand deze dagelijks terugkerende taken te laten uitvoeren door vaste krachten.

Maar wat zijn dan wel redenen om juist niet voor vaste krachten te kiezen?

Reden 1: De organisatie wil niet ‘vastzitten aan personeel’

‘Vaste krachten’ leiden ook tot ‘vaste lasten’: loonkosten die elke maand weer terugkomen. Terwijl inkomsten niet altijd van te voren duidelijk zijn. In het onderwijs en de zorg zijn inkomsten bijvoorbeeld onder andere afhankelijk van leerlingen aantallen of patiënten-aantallen. Onduidelijkheid over inkomsten over de jaren heen, zorgt ervoor dat er weinig vaste contracten worden aangeboden voor vaste taken. Vanuit organisatieperspectief ligt de keuze voor het aanbieden van een tijdelijk contract (voor de duur dat de inkomsten duidelijk zijn), het inhuren van een uitzendkracht of freelancer dan voor de hand.

Het nadeel van deze aanpak is dat het de vaste medewerkers demotiveert. Zij zijn continu bezig de nieuwe tijdelijke medewerkers in te werken. Daarnaast komt de kwaliteit van het primair proces in sommige sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, in gevaar. De vraag is of de gewenste kwaliteit geleverd kan worden met continu wisselende krachten voor terugkerende taken.

Reden 2: freelancers zijn flexibel

Soms is er onverwacht veel vraag naar het product of de dienst die de organisatie levert. De vaste medewerkers kunnen de opdrachten niet aan. Om èn de werkdruk èn de levertijd èn de kwaliteit goed te houden, kan het inzetten van flexibele arbeidskrachten, zoals freelancers of uitzendkrachten uitkomst bieden. Zeker gezien freelancers bekend staan om hun flexibiliteit.

Nu komen we bij redenen om specifiek te kiezen voor een freelancer:

Reden 3: Freelancers hebben expertise

Freelancers zijn vaak gespecialiseerd in bepaald werk terwijl uitzendkrachten meestal gezien worden als “capaciteit” oftewel “handjes”. Waar uitzendkrachten vaak nog relatief makkelijk in het primair proces ingezet kunnen worden, zijn er ook genoeg taken die minder geschikt zijn voor hen. Het gaat hierbij om taken waar specifieke expertise voor nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een promotiefilmpje over je organisatie; specifiek juridisch advies; de implementatie van een nieuw software pakket, etc.

Geen enkele organisatie heeft alle kennis in huis. Juist bij vraagstukken en opdrachten die vragen om specialistische kennis die eenmalig of incidenteel nodig is, loont het de moeite een freelancer in te schakelen. Immers Freelancers zijn snel beschikbaar, goed opgeleid, en expert in datgene waar de organisatie haar kennis mist. De freelancer zet haar of zijn kennis en expertise in, waardoor de gewenste kwaliteit in korte tijd geleverd kan worden. En is er in de volgende fase van het project of de organisatie nieuwe kennis nodig dan kan de volgende freelance expert ingevlogen worden.

Reden 4: Freelancers brengen nieuwe inzichten

Als je vaker werkt met een vast team, dan val je op een gegeven moment in de valkuil die ook wel ‘bedrijfsblindheid’ genoemd wordt. De mensen in de organisatie bekijken het probleem, of de uitdaging allemaal op dezelfde wijze, missen kansen omdat ze niet gezien worden etc. Juist een freelancer, die het bedrijf niet kent en ervaringen van opdrachten bij andere bedrijven meeneemt, kan zorgen voor een nieuw blik, een frisse wind, een andere invalshoek, waardoor nieuwe oplossingsmogelijkheden en kansen zichtbaar worden.

Reden 5: Er zijn steeds meer freelancers

Er komen steeds meer freelancers, wil je als organisatie al het beschikbare werk uitgevoerd hebben, dan kun je, zeker met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, niet meer om freelancers heen. Door hier tijdig op in te spelen, kun je een betrouwbare freelance poule opbouwen van freelancers die de benodigde kennis en expertise hebben. Zo bouw je aan een flexibele schil om de organisatie heen, waarmee de organisatie kansen kan pakken en bedreigingen kan afwenden.

Plaats een reactie