De impact van economie 4.0 op de zzp’er

De zelfscankassa, online bestellen van je vakliteratuur, chatten met je verzekeraar, online vergaderen met collega’s en opdrachtgevers. Technologie maakt een onlosmakelijk deel uit van ons leven, en dat deel is continu in verandering.

Technologische ontwikkelingen

Maar over welke technologische ontwikkelingen hebben we het dan? De huidige technologische veranderingen worden ook wel samengevat in de term ‘Economie 4.0’. Deze economie 4.0 bestaat uit een samensmelting van drie soorten technologische ontwikkelingen (Corporaal, e.a., 2018):

  1. Automatisering met als doel uitvoering van productiewerk, zoals robots en augmented reality.
  2. Digitalisering van product- en procesinformatie door sensoren en informatietechnologie, zoals big data.
  3. Verbindende technologieën, waarmee productieapparatuur en mensen aan elkaar verbonden worden, zoals smart supply chain.

Een gevolg van deze ontwikkelingen is dat steeds meer taken verschuiven van mens naar robot. Dit zijn vooral de routinematige taken. Het werk wat overblijft is daardoor complexer, gevarieerder en veeleisender. Anders gezegd: de inhoud van het werk verandert!

Niet alleen de inhoud, maar ook de vorm van werk verandert, denk bijvoorbeeld aan tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Ook zien we dat de werkomgeving en samenstelling van teams veranderen. Steeds vaker is er ook sprake van groepen mensen die in wisselende samenstelling tijdelijk samenkomen om een bepaald doel te bereiken.

Al deze veranderingen leiden tot een verandering in de gevraagde vaardigheden. Het gaat hierbij om vaardigheden die betrekking hebben op:

  • Kunnen omgaan met en het complementeren van nieuwe technologie;
  • Continu bijblijven met nieuwe technologie, eigen ontwikkeling sturen en pro-actief inspelen op nieuwe ontwikkelingen;
  • Kunnen omgaan met veranderingen in werk vanwege nieuwe businessmodellen en toenemende mogelijkheden tot maatwerk. Hierbij gaat het om competenties als aanpassingsvermogen en interdisciplinair samenwerken.

Impact van de ontwikkelingen op opdrachten

Al deze ontwikkelingen leiden ertoe dat opdrachten veranderen. Om aan het werk te blijven, opdrachten te blijven verwerven, is het dus noodzakelijk om je te blijven ontwikkelen als zzp’er. Eerder beschreven we al 4 manieren om aantrekkelijk te blijven voor opdrachtgevers.
In hoeverre merk jij dat technologie van invloed is op je werk? En hoe dan?

Meer lezen:

De 4 ‘persoonlijke ontwikkelingstypen’

Plaats een reactie