Pensioenopbouw voor freelancers

Freelancers vormen een heterogene groep. De ene freelancer begint voor zichzelf vanuit de wens tot meer vrijheid en flexibiliteit, de andere wordt freelancer omdat er geen baan te vinden is en er gelukkig wel (kortdurende) opdrachten zijn. Naast verschil in startmotieven zijn er nog meer verschillen, denk aan aantal opdrachtgevers, autonomie, aantal beschikbare opdrachten, opleidingsniveau, etc.

Zelf regelen

Als freelancer ben je, ongeacht al deze verschillen, allemaal gelijk als het gaat om pensioenopbouw: dat moet je (nu nog) zelf regelen. Dit kan op verschillende manieren, zoals: lijftrenteverzekeringen, banksparen, zelf beleggen, etc. Er zijn echter nauwelijks pensioenfondsregelingen zoals werknemers die wel hebben. Een initiatief wat wel bestaat, en een flexibele inleg kent is ZZP Pensioen. En daarnaast bestaat de AOW natuurlijk ook altijd nog.

Armoedeval als je niets doet

Als je niets regelt, dan ben je als freelancer na je pensioen aangewezen op de AOW. Veel freelancers kiezen voor deze optie. Dat betekent vaak dat je (veel) minder geld te besteden zult hebben. De overheid noemt dit de armoedeval en vindt het erg belangrijk deze te voorkomen.

Wat doet de overheid?

Om te zorgen dat freelancers na hun pensioen min of meer hetzelfde te besteden hebben als ervoor, liggen er nu verschillende voorstellen op tafel. Enkele zijn ‘freelancers de mogelijkheid bieden vrijwillig aan te sluiten bij de pensioenregeling van de sector of opdrachtgever en daarbij een flexibele inleg mogelijk te maken’. Van dit voorstel zijn weer verschillende varianten, zoals vrijwillige deelname, of automatische deelname met de mogelijkheid er uit te stappen. Een ander voorstel wat op tafel ligt is de basisinkomenszekerheid voor alle werkenden. Bij dit voorstel verdwijnen fiscale voordelen voor freelancers en krijgen ze in ruil daarvoor een persoonlijk ontwikkelbudget en een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Jong gestart is oud veel geld

Voorlopig heb je echter vrije keuze in het al of niet regelen van je pensioen. Aan te raden is in ieder geval deze keuze bewust te maken, en je te verdiepen in de pensioen-mogelijkheden, -kosten etc.  Op de site van de Rijksoverheid vind je informatie over de fiscale mogelijkheden die er zijn. En natuurlijk zijn er ook stappenplannen: 6 stappen om je pensioen op te bouwen.

Welke optie je ook kiest: hoe eerder je begint, hoe minder je hoeft in te leggen.

Plaats een reactie