Vergeet niet te reserveren!

Een tijdje geleden zag ik een nieuwsitem over zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel), die in de problemen kwamen doordat hun werk wegviel. Ook door de Corona-crisis verliezen mensen hun werk en inkomen. Hypotheek, andere vaste lasten, belastingen en verzekeringen. Alles loopt door, behalve de inkomsten. De zzp’ers beklaagden zich in dit programma dat ze een aantal jaar geleden min of meer gedwongen werden om zelfstandig te worden, om daarna te worden “ingehuurd” door de oude werkgever. Inderdaad zijn veel beroepsgroepen van werknemer omgeturnd naar zzp’er, zoals bijvoorbeeld bouwvakkers en zorgverleners. Voor deze en andere beroepsgroepen die als zzp’er werken, geldt het devies; vergeet niet te reserveren!

Waarvoor reserveren

In het vorenstaande ging het om de situatie dat zzp’ers (al dan niet tijdelijk) zonder werk komen te zitten. Naast deze situatie is het ook verstandig om te reserveren in het geval van going concern. Als er voldoende werk is, moet je meestal belastingen betalen. Naast omzetbelasting ook inkomstenbelasting en / of vennootschapsbelasting. Ook de andere vaste lasten lopen door, welke lasten vaak zeer vast en regelmatig zijn (denk aan je verzekering en je wegenbelasting) en de inkomsten daarentegen in meer of mindere mate wisselen. In alle gevallen kan het verstandig zijn om te reserveren.

Kies de juiste bank

Om te reserveren kan een bank je tegenwoordig goed van dienst zijn. Verschillende banken bieden je de mogelijkheid om bij een rekening een groot aantal sub-rekeningen toe te voegen. Hierdoor kan je makkelijk een tiental rekeningen extra openen, die je apart kunt benoemen. Zo kun je dan een extra rekening openen voor “omzetbelasting” (of btw = Belasting Toegevoegde Waarde), “inkomstenbelasting”, “verzekering”, “hypotheek”, “vaste lasten”, “privé-opnamen”, etc. Er zijn meerdere banken die tegenwoordig deze mogelijkheid bieden om meerdere rekeningen te openen, waarbij uiteraard de kosten voor de bank niet uit het oog moeten worden verloren.

Wat moet ik reserveren?

Sommige zaken zijn simpel om te reserveren, een aantal andere zaken ligt wat gecompliceerder. Om met het simpelste te beginnen. Over alle werkzaamheden die je verricht en waarvoor je een factuur verstuurt, moet je 21% (of een ander tarief) btw afdragen. Zodra je dus een factuur verstuurt, kunt je het btw bedrag direct apart zetten op een afzonderlijke bankrekening “btw”. Beschik je niet meteen over liquiditeiten (geld), dan moet je even wachten tot de debiteur betaalt. Verstandig is dan wel om na ontvangst het bedrag direct apart te zetten. Zo zorg je ervoor dat je altijd de af te dragen btw beschikbaar hebt. Als je aangifte btw doet, moet je namelijk ook direct de Belastingdienst betalen.

Over je omzet draag je btw af, maar over je winst betaal je, als zzp’er, inkomstenbelasting én premie ZVW (Zorgverzekeringswet). Over een winst tot circa € 24.000 betaal je geen inkomstenbelasting. Dit bedrag wordt de komende jaren lager door de beperking van de zelfstandigenaftrek in de plannen van ons kabinet. Bij een winst van € 24.000 betaal je wel premie ZVW, nl. 5,45 % over je belastbaar inkomen, ongeveer € 1.500. Voor zowel de inkomstenbelasting als de ZVW kun je een Voorlopige Aanslag aanvragen bij de Belastingdienst, maar je kunt dit dus ook zelf maandelijks reserveren.

In een andere blog van het Hanzegilde zijn tips gegeven om een goed uurtarief te bepalen. Bij een bepaling van je uurtarief kun je een opbouw maken van wat je wil (terug)verdienen; een deel voor de verschillende zakelijke lasten, misschien een deel voor je overhead en uiteraard je winst. En zodra je dus een factuur verstuurt, kan je van elk afzonderlijk onderdeel van je uurtarief ook dat deel reserveren op een aparte bankrekening. Deze methode wordt de Profit-first-methode genoemd. Zo heb je als je voldoende uren werkt, altijd de juiste bedragen gereserveerd op je bankrekening voor die specifieke lasten en belangrijker, ook jouw winst.

Tot slot

Kun jij lang zonder werk en zonder inkomen? Volgens het CPB komen meerdere huishoudens in de problemen na drie maanden inkomensverlies door de broodwinner. Hieronder zitten ook ongeveer 25.000 zzp’ers. Zoals in de inleiding beschreven kwamen zzp’ers in de problemen bij het wegvallen van werk. Naast het wegvallen van werk, is het sowieso voor veel zzp’ers een gegeven dat het werk of het aantal uren varieert. Het kan dus voorkomen dat je één of meer maanden zonder werk zit. Het is ook belangrijk om dit in je uurtarief te verdisconteren. Je kan er bijvoorbeeld rekening mee houden dat je elke twee jaar, zo’n drie maanden niet werkt. Door hiervoor een bedrag in je uurtarief op te nemen, maar belangrijker nog, dit bedrag ook daadwerkelijk op een bankrekening te reserveren, kan je in tijden zonder werk, toch geld voor privé op blijven nemen. Het  Nibud adviseert om 10% van je inkomen te sparen. Open dus nu je “Nibud”-bankrekening en start met reserveren.

Wil je graag eerst sparren over je reserveringen, of andere geldgerelateerde vragen, dan ben je van harte welkom bij Ondernemershuis Hanzegilde.

Paul Weustink
Paul Weustink

Plaats een reactie