Welke risico’s loopt een zzp’er en wat kun je er aan doen?

Mensen die willen starten als zzp’er kijken over het algemeen meer naar de voordelen (eigen tijd indelen, zelf bepalen welke opdrachten je aanneemt, veel geld verdienen) dan naar de risico’s. Eenmaal aan de slag als zzp’er ben je vaak zo druk met werken dat je weinig of geen tijd neemt om na te denken over risico’s en hoe je deze eventueel kan afdekken.

Welke risico’s loop je als zzp’er?

De risico’s die je loopt als zzp’er zijn in te delen in twee categorieën. De ene categorie heeft betrekking op je persoonlijke situatie, de persoonsgerelateerde risico’s. Denk hierbij aan risico’s als ziekte en arbeidsongeschiktheid. De andere categorie heeft betrekking op ondernemersrisico, zoals het risico van late betaling of wanbetaling, maar ook het risico van te weinig opdrachten valt hieronder (Pennings, 2019). Zeker als je weinig financiële reserve hebt, kan zo’n situatie grote problemen opleveren.

Persoonsgerelateerde risico’s

Zo’n 1 op de 10 zzp’ers raakt in zijn leven een keer minstens zes maanden arbeidsongeschikt. Toch heeft nog geen 25% van de zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering, en heeft een deel van de zzp’ers ook geen spaargeld of broodfonds om (langdurig) op terug te vallen (CBS, 2019).

Er is momenteel veel discussie over de vraag of zzp’ers wel of niet verplichte een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten afsluiten. Belangrijk is in ieder geval dat je als zzp’er nadenkt over hoe je rond wil komen op het moment dat je (langdurig) ziek bent en geen inkomsten uit je bedrijf hebt.

Een tweede persoonsgerelateerd risico is je leeftijd: iedereen wordt ouder. Waarschijnlijk wil je niet als hoogbejaarde nog verplicht zijn te werken, omdat je anders niet voldoende inkomsten hebt om van te leven. Als zzp’er heb je verschillende manieren om je pensioen op te bouwen. In alle gevallen geldt: hoe jonger je bent als je start met opbouwen, hoe lager de kosten hiervan per maand.

Ondernemersrisico’s

Naast persoonsgerelateerde risico’s loop je als zzp’er ook ondernemersrisico. Hierbij kun je denken aan gebrek aan opdrachten, waardoor je inkomen te laag is om van rond te komen, het risico van te late betaling of zelfs helemaal geen betaling. Ook het voortijdig beëindigen van de opdracht of het wijzigen van de opdracht zijn risico’s die je als zzp’er loopt. Zeker als je erg afhankelijk bent van de opdrachtgever en weinig financiële reserves hebt, kan dit erg onplezierig uitpakken.

Het loont dus de moeite om regelmatig stil te staan bij de ondernemersrisico’s die je loopt, en mogelijkheden die er zijn om deze te verkleinen te inventariseren. Zo maakt een financiële buffer het mogelijk om een tijdelijke dip in het aantal opdrachten op te vangen. Tegelijk kun je hiermee ook een overschrijding van de betalingstermijn opvangen. Algemene voorwaarden bieden ook de mogelijkheid om bepaalde ondernemersrisico’s af te dekken. Laat je hierbij wel goed adviseren!

En hoewel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers niet verplicht is, kan het in sommige situaties toch verstandig zijn er één af te sluiten. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dek je de kosten af als je bijvoorbeeld schade veroorzaakt bij je opdrachtgever. Ook hierbij geldt weer: verdiep je goed in de mogelijkheden en kijk welke optie, en welke verzekering, goed bij jou en je bedrijf past.

Tips

  • verdiep je regelmatig, maar in ieder geval als je situatie wijzigt, in de ondernemers- en persoonsgerelateerde risico’s.
  • bepaal welke risico’s je in welke mate zelf wilt en kunt dragen.
  • laat je adviseren door een onafhankelijk adviseur.
  • ga er niet vanuit dat het ‘vanzelf’ wel goedkomt, of dat het jou ‘toch niet overkomt‘.

Plaats een reactie